Historien om Danhostel Skanderborg Vandrerhjem tager sin begyndelse under 2. verdenskrig, som SS Luftwaffes danske hovedkvarter…

I februar 1944 beslaglagde den tyske besættelsesmagt åndssvageanstalten Sølund. Et par måneder senere fulgte kravet om beslaglæggelse af Skanderborg Dyrehave. Hele området blev afspærret med pigtråd, løbegrave og spanske ryttere, adgangsvejene blokeret med pansergrave, og tyskerne begyndte opbygning af et større anlæg i skoven. I maj var en arbejdsstyrke på 1500 mand travlt beskæftiget med transport af grus, armeringsjern og cement fra banegården ud til Dyrehaven til støbning af bunkers. Andre var i gang med at opføre mandskabsbarakker. Skoven blev gennemvævet af et omfattende net af telefonledninger og kabler i alle retninger.

 

Det var Luftwaffes danske hovedkvarter der her blev etableret. Luftgeneralens kommandocentral blev etableret tæt ved søen i 2 bunkers. En bunker ved Sølund blev opført og indrettet som telefon- og fjernskrivercentral. I skoven blev der bygget 87 barakker til besætningen på 500 mand. Her var der administration, værksteder, forplejning, slagteri og vaskeri samt en masse flyverskjul for køretøjer. På en skrænt ud mod søen ikke langt fra kommandobunkeren lå generalens bungalow med hans næstkommanderende boende i blokhuse ved siden af. Mellem generalsvillaen og kommandobunkeren opførtes et stort blokhus til officersmesse, som i dag er vandrerhjem. I skoven bagved husede træbarakker centre for kontrol, varsling og kommunikation i forbindelse med luftoperationer over landet.
På Sølund indrettedes forskellige stabskontorer og tilholdssted for Gestapo, når de var på besøg i byen.
Allerede i april 1945 var de første tyske flygtninge ankommet til Skanderborg, og flere fulgte efter. Da de tyske soldater forlod Luftwaffes hovedkvarter i Dyrehaven, blev skoven omdannet til flygtningelejr.

 

 

De tyske flygtninge rykkes i etaper til en større flygtningelejr i Gl. Rye, og der står bygninger i skoven, samt bunkers som tegn fra krigens tid. Skanderborg kommune overtager Officersmessen ved søbredden og omdanner dette til et Vandrerhjem med forpagter.

I 1991 kommer Vandrerhjemmet i udbud og Lone og Egon Petersen vinder udbuddet.

De er sammen med til at starte Landforeningen for Danmarks Vandrerhjem – det der i dag kaldes Danhostel. Danhostels medlemmer består både af privatejede og kommunalt ejede Vandrerhjem.

For at kunne følge med tiden og fremtidssikre Vandrerhjemmet. Vælger parret at nedlægge nogle værelser for at kunne tilføje bad og toilet på alle værelserne. Bade og toiletrum nedlægges og der oprettes kursus lokaler. I slut 90´erne nedrives 4 hytter af ældre dato og der opføres 6 nye bjælkehytter med køkken, bad/toilet samt en lille stue, i 00´erne kommer yderligere 4 hytter til.

Siden 90´erne har parret også drevet Skanderborg Kanocenter og hver sommer udlejes et hav af kanoer på gudenåen til glade gæster. Det foregik således, at kunden ringede sin bestilling ind og fik sendt sin bekræftelse og et kort over Gudenåen med brev. Dernæst fløj kanotraileren afsted med kanoer, veste og padler så alt lå klar til turen. Det var et 24 timers job, at køre med kanoer, og i midt 00´erne nedlagdes kanocenteret til fordel for 20 kanoer til udlejning på Skanderborg sø.

Vandrerhjemmet og kanocenteret var et fuldtidsjob, og efter nogle år i branchen besluttede Egon at sige sit job op som Politimand i Skanderborg og drive forretningen med sin kone og 3 mindre børn.

Billeder fra Skanderborg Lokalarkiv.