Kære Besøgende!

Vandrerhjemmets historie begynder i en tid, der var præget af store forandringer og udfordringer. I februar 1944 beslaglagde den tyske besættelsesmagt først åndssvageanstalten Sølund. Måneder senere blev også Skanderborg Dyrehave beslaglagt. Pigtråd, løbegrave og spanske ryttere spændte sig ud over hele området, og adgangsvejene blev blokeret med pansergrave. Tyskerne begyndte at opbygge et imponerende anlæg midt i skoven.

Det var her, Luftwaffes danske hovedkvarter skulle etableres. Kommandocentral blev anlagt lige ved søens bred, imens telefon- og fjernskrivercentralen fandt plads i en bunker ved Sølund. Hele området blev fyldt med aktivitet. 87 barakker blev bygget til besætningen på 500 mand, og der var steder som administration, værksteder, forplejning, slagteri og vaskeri. Skoven blev vævet sammen af et netværk af telefonledninger og kabler i alle retninger.

Generalens bungalow lå smukt på en skrænt ud mod søen, tæt ved kommandobunkeren. Næstkommanderende boede i blokhuse ved siden af generalen, hvoraf der i dag kun findes en enkelt. Et stort blokhus mellem generalsvillaen og kommandobunkeren blev til Offizierskasino, det vi i dag kalder Officersmessen – Vandrerhjemmets hjerte.  Træbarakker i skoven husede centre for kontrol, varsling og kommunikation i forbindelse med luftoperationer over hele landet.

I april 1945 ankom de første tyske flygtninge til Skanderborg, og snart fulgte flere. Da de tyske soldater forlod Luftwaffes hovedkvarter i Dyrehaven, blev skoven forvandlet til en flygtningelejr. Og officersmessen blev omdannet til børnehave og skole.

Efterhånden blev de tyske flygtninge flyttet til en større lejr i Gl. Rye, og sporene fra krigens tid lå stille hen i Skanderborgs dyrehave. Skanderborg kommune overtog officersmessen ved søbredden og forvandlede det til et kommunalt vandrerhjem, med forpagtere.

I dag er Officermessen vores stolthed, for i 1991 kom vandrerhjemmet i udbud, og det var her, Lone og Egon Petersen vandt udbuddet og satte deres præg på stedet. Sammen var de med til at grundlægge Landsforeningen for Danmarks Vandrerhjem, som i dag går under navnet Danhostel. Dette netværk omfatter både privatejede og kommunalt ejede vandrerhjem.

For at holde trit med tiden besluttede parret at ombygge alle værelserne, så hvert værelse fik sit eget badeværelse. fælles Bade- og toiletfaciliteter blev erstattet med kursus- og mødelokaler. I slutningen af 90’erne blev gamle hytter revet ned, og seks nye bjælkehytter med køkken, bad/toilet og en hyggelig stue blev opført. 00’erne bragte yderligere fire hytter til vores skønne sted.

Siden 90’erne har parret også drevet Skanderborg Kanocenter, hvor sommer glade gæster hver sommer lejede kanoer og udforskede Gudenåen. Det var en omfattende operation, der krævede omhyggelig planlægning og udførelse. I midten af 00’erne ændrede tiderne sig, og kanocenteret blev omlagt til udlejning af 20 kanoer på Skanderborg Sø.

Vandrerhjemmet og kanocenteret var mere end blot et job for os; det var vores liv og passion. Egon tog endda den dristige beslutning at forlade sit job som politimand i Skanderborg for at hellige sig vores sted sammen med sin kone og tre små børn.

I dag er det datteren Pernille og hendes mand Kenneth, som står klar som den næste generation til at lede vores vandrerhjem. De bærer den samme kærlighed og engagement med sig, som altid har været hjertet i vores historie. Vi glæder os til at byde jer velkommen og dele vores personlige gæstfrihed med jer. Velkommen til vores sted, hvor historie og hjerte går hånd i hånd!

Med varme hilsner, Egon, Pernille og Kenneth

Læs mere om vores ønsker, mål og plan for Vandrerhjemmet

Danhostel Skanderborgs udviklingsplan

Et nyt "grønt" fokus

Det er vores mål, at Danhostel Skanderborg skaber store oplevelser med et lavt aftryk på miljø og natur. Vi vil tage mennesker med ud i naturen, og vi vil tage naturen ind i mennesker gennem læring, leg, ferie og fejring i skoven ved vandet i Skanderborg.

Danhostel Skanderborg skal være et samlingssted, der knytter mennesker med natur og mennesker med mennesker. Med respekt for de historiske rødder og naturens sårbarhed, vil vi åbne stedet endnu mere op for offentligheden til glæde og gavn for byens borgere og for gæster.

Et besøg hos os, midt i naturen i historiske rammer, skal give et indtryk i krop og sind, der gør, at man kommer tilbage til Skanderborg og vandrehjemmet igen og igen og igen.

Natur og miljø

Vi lever af naturen, vi bor midt i naturen, og vores gæster kommer for at opleve naturen. Derfor passer vi rigtig godt på natur og miljø. Vi har gennem de senere år iværksat mange grønne initiativer. Vandrehjemmet er bl.a. miljømærket med Green Key. Der er solfangeranlæg på taget og mange økologiske produkter i køkkenet, ligesom vi forsøger at nedbringe madspild og olieforbrug.

Vi bidrager til at nå de 17 verdensmål, og med vores miljømål sætter vi endnu mere fokus på udvalgte verdensmål.

Artikel Erhvervservice Skanderborg

Bragt Juni 2023

 

GRØN OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED FOR ALMENVELLET 

Førhen hed det Skanderborg Vandrerhjem, i dag hedder det Danhostel Skanderborg Vandrerhjem og er et familieejet og miljømærket vandrerhjem med fokus på almenvellet. 

I 1991 overtog nuværende direktør Pernille Elsners forældre vandrerhjemmet i en udbudsrunde, og de bæredygtige visioner for stedet tog allerede deres spæde start dengang. 

I 2017 trådte Pernille til. Med en alsidig baggrund som folkeskolelærer, middelalder- og renæssancearkæolog og en værnepligt i flyvevåbnet virkede vejen dertil langt fra snorlige:  

”Hvis jeg skal se tilbage, så tror jeg ikke, at det var det her, jeg gerne ville i 2017. Men i alle mine tidligere funktioner blev jeg fortrolig med at lede og formidle, hvilket hænger godt sammen med at være selvstændig og det at have en værtfunktion, som jeg har her. Så det hele har ligesom flasket sig”.

Da Pernille var trådt til, varede det ikke længe, før hun begyndte at registrere nye tendenser i gæsternes efterspørgsel:  

”Stille og roligt begyndte vi at få flere og flere henvendelser fra folk, der spurgte ind til, hvor meget økologi vi havde, så dét begyndte vi at arbejde med. Med dét kom flere tiltag som for eksempel Green Key certificering, som var enkelt at gå til, da vi i forvejen arbejder med FNs verdensmål”.  

I forlængelse heraf har Pernille haft en akademiker i praktik. Kandidaten har afsluttet et forløb på Det Grønne Akademi og er blevet uddannet inden for bæredygtige forandringsprocesser – kompetencer, der flugtede med Pernilles grønne visioner for vandrerhjemmet.  

En vellykket virksomhedspraktik er nu mundet ud i en projektansættelse, der fortsætter i det grønne spor, hvor kandidaten blandt andet skal kortlægge CO2-aftryk for vandrerhjemmet og hver enkel kursist og derudover udvikle en strukturplan for køkkenet, så huset kan få det økologiske spisemærke. 

”På mange måder er Det Grønne Akademi guld værd for os virksomheder”, fortæller Pernille. ”Det gør en stor forskel at få flere bæredygtighedsprofiler ud. Og hvis vi samtidig kan tilbyde kandidaterne en mulighed for at få at komme videre og få mere erfaring, er det en ren win-win-situation”.  

For Pernille Elsners bæredygtige visioner for vandrerhjemmet berører ikke kun den miljømæssige form for bæredygtighed, men også social bæredygtighed, og hun formår at koble sociale indsatser på alle grønne initiativer:  

”Det er vigtigt, at vi i Skanderborg Kommune sørger for at løfte i flok til noget, der passer på almenvellet. Derfor har vi i vores bæredygtighedsprofil inkluderet jord-til-bord-arrangementer og spisearrangementer til de veteraner, vi har i kommunen. Det er noget, vi mener, er med til at gavne almenvellet, mens vi gør vores for at undgå madspild”.  

Pernilles visioner for vandrerhjemmet er netop en stærk forankring i Skanderborg Kommune, et samarbejde på tværs af virksomheder i Skanderborg og et konstant fokus på både den grønne og den sociale bæredygtighed.  

Tak til Pernille for et inspirerende besøg i smukke omgivelser.