Historien om Danhostel Skanderborg Vandrerhjem tager sin begyndelse under 2. verdenskrig, som SS Luftwaffes danske hovedkvarter...

I februar 1944 beslaglagde den tyske besættelsesmagt åndssvageanstalten Sølund. Et par måneder senere fulgte kravet om beslaglæggelse af Skanderborg Dyrehave. Hele området blev afspærret med pigtråd, løbegrave og spanske ryttere, adgangsvejene blokeret med pansergrave, og tyskerne begyndte opbygning af et større anlæg i skoven. I maj var en arbejdsstyrke på 1500 mand travlt beskæftiget med transport af grus, armeringsjern og cement fra banegården ud til Dyrehaven til støbning af bunkers. Andre var i gang med at opføre mandskabsbarakker. Skoven blev gennemvævet af et omfattende net af telefonledninger og kabler i alle retninger.

Det var Luftwaffes danske hovedkvarter der her blev etableret. Luftgeneralens kommandocentral blev etableret tæt ved søen i 2 bunkers. En bunker ved Sølund blev opført og indrettet som telefon- og fjernskrivercentral. I skoven blev der bygget 87 barakker til besætningen på 500 mand. Her var der administration, værksteder, forplejning, slagteri og vaskeri samt en masse flyverskjul for køretøjer. På en skrænt ud mod søen ikke langt fra kommandobunkeren lå generalens bungalow med hans næstkommanderende boende i blokhuse ved siden af. Mellem generalsvillaen og kommandobunkeren opførtes et stort blokhus til officersmesse, som i dag er vandrerhjem. I skoven bagved husede træbarakker centre for kontrol, varsling og kommunikation i forbindelse med luftoperationer over landet.
På Sølund indrettedes forskellige stabskontorer og tilholdssted for Gestapo, når de var på besøg i byen.
Allerede i april 1945 var de første tyske flygtninge ankommet til Skanderborg, og flere fulgte efter. Da de tyske soldater forlod Luftwaffes hovedkvarter i Dyrehaven, blev skoven omdannet til flygtningelejr.

De tyske flygtninge rykkes i etaper til en større flygtningelejr i Gl. Rye, og der står bygninger i skoven, samt bunkers som tegn fra krigens tid. Skanderborg kommune overtager Officersmessen ved søbredden og omdanner dette til et Vandrerhjem med forpagter.

Vandrerhjemmet bliver privat

I 1991 kommer Vandrerhjemmet i udbud og Lone og Egon Petersen vinder udbuddet.

De er sammen med til at starte Landforeningen for Danmarks Vandrerhjem – det der i dag kaldes Danhostel. Danhostels medlemmer består både af privatejede og kommunalt ejede Vandrerhjem.

For at kunne følge med tiden og fremtidssikre Vandrerhjemmet. Vælger parret at nedlægge nogle værelser for at kunne tilføje bad og toilet på alle værelserne. Bade og toiletrum nedlægges og der oprettes kursus lokaler. I slut 90´erne nedrives 4 hytter af ældre dato og der opføres 6 nye bjælkehytter med køkken, bad/toilet samt en lille stue, i 00´erne kommer yderligere 4 hytter til.

Siden 90´erne har parret også drevet Skanderborg Kanocenter og hver sommer udlejes et hav af kanoer på gudenåen til glade gæster. Det foregik således, at kunden ringede sin bestilling ind og fik sendt sin bekræftelse og et kort over Gudenåen med brev. Dernæst fløj kanotraileren afsted med kanoer, veste og padler så alt lå klar til turen. Det var et 24 timers job, at køre med kanoer, og i midt 00´erne nedlagdes kanocenteret til fordel for 20 kanoer til udlejning på Skanderborg sø.

Vandrerhjemmet og kanocenteret var et fuldtidsjob, og efter nogle år i branchen besluttede Egon at sige sit job op som Politimand i Skanderborg og drive forretningen med sin kone og 3 mindre børn.

I dag er det datteren Pernille og hendes mand Kenneth der som 2 generation står til at drive vandrerhjemmet videre

Et nyt "grønt" fokus

Det er vores mål, at Danhostel Skanderborg skaber store oplevelser med et lavt aftryk på miljø og natur. Vi vil tage mennesker med ud i naturen, og vi vil tage naturen ind i mennesker gennem læring, leg, ferie og fejring i skoven ved vandet i Skanderborg.

Danhostel Skanderborg skal være et samlingssted, der knytter mennesker med natur og mennesker med mennesker. Med respekt for de historiske rødder og naturens sårbarhed, vil vi åbne stedet endnu mere op for offentligheden til glæde og gavn for byens borgere og for gæster.

Et besøg hos os, midt i naturen i historiske rammer, skal give et indtryk i krop og sind, der gør, at man kommer tilbage til Skanderborg og vandrehjemmet igen og igen og igen.

Natur og miljø

Vi lever af naturen, vi bor midt i naturen, og vores gæster kommer for at opleve naturen. Derfor passer vi rigtig godt på natur og miljø. Vi har gennem de senere år iværksat mange grønne initiativer. Vandrehjemmet er bl.a. miljømærket med Green Key. Der er solfangeranlæg på taget og mange økologiske produkter i køkkenet, ligesom vi forsøger at nedbringe madspild og olieforbrug.

Vi bidrager til at nå de 17 verdensmål, og med vores miljømål sætter vi endnu mere fokus på udvalgte verdensmål.

Artikel Erhvervservice Skanderborg

Artikel Erhvervservice Skanderborg

Bragt Juni 2023

 

GRØN OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED FOR ALMENVELLET 

Førhen hed det Skanderborg Vandrerhjem, i dag hedder det Danhostel Skanderborg Vandrerhjem og er et familieejet og miljømærket vandrerhjem med fokus på almenvellet. 

I 1991 overtog nuværende direktør Pernille Elsners forældre vandrerhjemmet i en udbudsrunde, og de bæredygtige visioner for stedet tog allerede deres spæde start dengang. 

I 2017 trådte Pernille til. Med en alsidig baggrund som folkeskolelærer, middelalder- og renæssancearkæolog og en værnepligt i flyvevåbnet virkede vejen dertil langt fra snorlige:  

”Hvis jeg skal se tilbage, så tror jeg ikke, at det var det her, jeg gerne ville i 2017. Men i alle mine tidligere funktioner blev jeg fortrolig med at lede og formidle, hvilket hænger godt sammen med at være selvstændig og det at have en værtfunktion, som jeg har her. Så det hele har ligesom flasket sig”.

Da Pernille var trådt til, varede det ikke længe, før hun begyndte at registrere nye tendenser i gæsternes efterspørgsel:  

”Stille og roligt begyndte vi at få flere og flere henvendelser fra folk, der spurgte ind til, hvor meget økologi vi havde, så dét begyndte vi at arbejde med. Med dét kom flere tiltag som for eksempel Green Key certificering, som var enkelt at gå til, da vi i forvejen arbejder med FNs verdensmål”.  

I forlængelse heraf har Pernille haft en akademiker i praktik. Kandidaten har afsluttet et forløb på Det Grønne Akademi og er blevet uddannet inden for bæredygtige forandringsprocesser – kompetencer, der flugtede med Pernilles grønne visioner for vandrerhjemmet.  

En vellykket virksomhedspraktik er nu mundet ud i en projektansættelse, der fortsætter i det grønne spor, hvor kandidaten blandt andet skal kortlægge CO2-aftryk for vandrerhjemmet og hver enkel kursist og derudover udvikle en strukturplan for køkkenet, så huset kan få det økologiske spisemærke. 

”På mange måder er Det Grønne Akademi guld værd for os virksomheder”, fortæller Pernille. ”Det gør en stor forskel at få flere bæredygtighedsprofiler ud. Og hvis vi samtidig kan tilbyde kandidaterne en mulighed for at få at komme videre og få mere erfaring, er det en ren win-win-situation”.  

For Pernille Elsners bæredygtige visioner for vandrerhjemmet berører ikke kun den miljømæssige form for bæredygtighed, men også social bæredygtighed, og hun formår at koble sociale indsatser på alle grønne initiativer:  

”Det er vigtigt, at vi i Skanderborg Kommune sørger for at løfte i flok til noget, der passer på almenvellet. Derfor har vi i vores bæredygtighedsprofil inkluderet jord-til-bord-arrangementer og spisearrangementer til de veteraner, vi har i kommunen. Det er noget, vi mener, er med til at gavne almenvellet, mens vi gør vores for at undgå madspild”.  

Pernilles visioner for vandrerhjemmet er netop en stærk forankring i Skanderborg Kommune, et samarbejde på tværs af virksomheder i Skanderborg og et konstant fokus på både den grønne og den sociale bæredygtighed.  

Tak til Pernille for et inspirerende besøg i smukke omgivelser.